Hoe brengen ABD’ers de rijksbrede visie op publiek leiderschap in praktijk? Abdeluheb Choho, algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), deelt zijn inzichten en ervaringen.

‘De steeds complexere vraagstukken binnen de Rijksoverheid vragen om meer en betere samenwerking. De visie op publiek leiderschap helpt daarbij, door je uit te dagen om te ontdekken hoe jij naar leiderschap kijkt en welke waarden je hanteert. Dat verbetert de samenwerking, want je spreekt dezelfde taal en begrijpt elkaar dus beter. Daarnaast kan de visie publiek leiders helpen om onze collectieve opdracht te vervullen: de overheid eenvoudiger en doelgerichter maken. Om de dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren en het vertrouwen in de overheid te herstellen.’

Leiderschap in elke rol

‘Op het eerste gezicht suggereert leiderschap misschien een top-downaanpak. Maar je kunt het in elke rol tonen. Ik investeer daarom binnen RVO in persoonlijk leiderschap, ook bij jonge mensen. Dat doe ik door richting te geven aan de organisatie met een nieuwe strategie om zo medewerkers handvatten te bieden voor de dagelijkse praktijk. Tegelijkertijd wil ik benaderbaar zijn en openstaan voor ideeën van medewerkers. Ik ga dus graag met ze in gesprek. Maar als dat gesprek is gevoerd, is het soms nodig om te zeggen: “We sluiten dit onderwerp nu af.” Ook als mensen eigenlijk verder willen discussiëren. Dat is de evenwichtsoefening: enerzijds toegankelijk zijn, anderzijds duidelijkheid bieden. Zodat het gesprek niet eindeloos duurt. Er moet ook weer ruimte komen voor de volgende stap.’

Over die drempel

‘Om anderen te inspireren om zichzelf te durven tonen, koppel ik in presentaties de inhoud vaak aan een persoonlijk verhaal. Zo begrijpen collega’s mijn drijfveer beter. Mezelf laten zien betekent wel dat ik me soms kwetsbaar opstel. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ik probeer me steeds over die drempel heen te zetten.’

Lees het verslag van het ABD Symposium 2023, waar Abdeluheb zijn ervaringen met publiek leiderschap deelde.