Dirk-Jan de Bruijn (programmadirecteur MONO-zakelijk bij IenW) en Peter Appel (algemeen directeur bij logistieke dienstverlener Simon Loos), vertellen hoe zij samenwerken aan verkeersveiligheid en duurzaamheid in het zakelijk wegverkeer.

Even je collega bellen onderweg? Dat verdubbelt de kans op een ongeval. Op weg naar de vergadering snel je agenda doornemen? Dan is het risico zes keer zo hoog. Om automobilisten bewust te maken van de gevaren van afleiding onderweg is er de MONO-campagne. Ook bedrijven en organisaties spelen hierin een belangrijke rol, in het bijzonder als werkgever. Zij hebben invloed op hoeveel kilometers hun medewerkers maken en wat er op hen afkomt tijdens een rit. Daarom initieerde minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers het programma MONO-zakelijk. Het doel: nog deze kabinetsperiode het aantal werkgevers verdubbelen dat werk maakt van bewuste mobiliteit.

Hoe kwam jullie samenwerking tot stand?

Dirk-Jan de Bruin

Dirk-Jan: ‘“Goederen kunnen niet stemmen”, hoor ik collega’s weleens zeggen. Maar de overheid moet juist investeren in de transportsector, want het is een hoeksteen van de Nederlandse economie. Daarom zijn er bijvoorbeeld maatregelen en initiatieven om bewuste mobiliteit in die sector te stimuleren. Maar Den Haag kan dit niet alleen. We hebben de expertise van de transportsector nodig. Wat komen chauffeurs onderweg tegen en hoe ondersteunen we hen het beste? Bovendien hebben de transportbedrijven allemaal hun eigen cirkel van invloed en dát is waar je daadwerkelijke vooruitgang boekt. Met dagelijks 1.400 vrachtwagens op de wegen is Simon Loos voor ons een relevante partij. Daarom wilden we graag met hen om tafel.’

Peter: ‘Wij doen de bevoorrading van een aanzienlijk deel van alle levensmiddelen in Nederland. Bij die maatschappelijke functie hoort een verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Daarom streven wij altijd naar innovatie. Stilstaan is in ons vak achteruitgaan. En ook wij redden het niet alleen. Zo is er soms een aanpassing van de wet- en regelgeving nodig om vooruit te komen. Daarnaast is MONO-zakelijk een manier om ons positief te onderscheiden als werkgever. Als je de stress uit de cabine haalt, blijft het werk voor de chauffeur langer leuk. Dat is extra belangrijk met het huidige chauffeurstekort.’

Hoe verloopt de samenwerking tot nu toe?

Peter Appel

Peter: ‘Het is een traject van lange adem. We willen een beweging op gang brengen. Daarom blijven we steeds zoeken naar innovaties die bewuste mobiliteit vooruit kunnen helpen. De Super EcoCombi bijvoorbeeld, een extra lange vrachtwagen met een veel lagere CO2-uitstoot. De transportsector onderzoekt nu samen met de overheid of die veilig de weg op kan.’

Dirk-Jan: ‘Het is mooi als de sector met een eigen initiatief naar ons toe komt, zoals bij de Super EcoCombi. Maar de overheid is complex georganiseerd. Daardoor lopen bedrijven vaak met een grote boog om ons heen. Dat is jammer, maar ik begrijp het wel. We hebben veel te veel van achter onze bureaus zitten werken, ieder in zijn eigen wereld. Terwijl je juist verbinding nodig hebt om vooruit te komen. Tegen collega’s zou ik dus zeggen: kom die toren uit en stap over je vooringenomenheid heen. Ga met elkaar in gesprek, want het begint bij elkaar vertrouwen. Het is tijd om extra aandacht te besteden aan de verbindende rol van de overheid.’

Peter: ‘Vanuit het bedrijfsleven gezien lijkt de overheid soms inderdaad onbereikbaar. Het is goed om in deze samenwerking te ervaren dat dit niet zo hoeft te zijn. Ik merk aan Dirk-Jan en zijn collega’s dat ze het waardevol vinden om onze kijk op de zaak te horen. Niet via belangenorganisaties of lobbyclubs, maar gewoon één op één.’

Waarom is die verbinding zo belangrijk?

Dirk-Jan: ‘Verbinding zorgt vooral voor gedeeld eigenaarschap: dat de betrokken partijen zich verantwoordelijk voelen voor het geheel, niet alleen voor hun eigen aandeel. Een mooie bijvangst is dat je tijdens een gezamenlijk innovatietraject constant van elkaar leert. Door meerdere perspectieven samen te brengen, ontstaat een helderder beeld van wat écht werkt in de praktijk. Met die kennis op zak boek je sneller vooruitgang.’

Peter: ‘Je hebt elkaars kennis en ervaring gewoon nodig. Bij Simon Loos zoeken we zelf ook continu naar verbinding, het liefst met meerdere partijen. Bijvoorbeeld een samenwerking tussen ons, onze opdrachtgever en de overheid. Op die manier kunnen wij bijvoorbeeld onze expertise inbrengen bij het ontwerp van een nieuw supermarktpand, zodat wij daar veiliger kunnen laden en lossen. En de overheid kan ons ondersteunen door de voorwaarden te scheppen voor de inzet van elektrische vrachtwagens.’

Dirk-Jan: ‘Zo tillen we samen bewuste mobiliteit naar een hoger niveau.’