Maarten Smidts is waarnemend directeur Topsectoren & Industriebeleid bij EZK, via ABD Interim.

Wat trok je aan in deze opdracht?

‘Een sterke en open economie, verduurzaming, digitalisering: bij EZK komen veel maatschappelijke opgaven samen. Deze opdracht is daardoor dynamisch en heel interessant. Ik kreeg bovendien de kans om zelf mijn opdracht te formuleren. Daarvoor heb ik goed gekeken wat de organisatie volgens mij nodig heeft. Het voelt daardoor echt als míjn opdracht.’

Wat heb je tot nu toe geleerd?

‘Op mijn eerste dag bij EZK barstte de energiecrisis los, waarvoor we in alle haast een projectorganisatie oprichtten. Achteraf gezien ben ik te snel op die trein gesprongen. Daardoor had ik aanvankelijk onvoldoende oog voor mijn oorspronkelijke opdracht en de daarbij betrokken collega’s. Ik had beter eerst kunnen zorgen dat die reguliere organisatie niet de dupe zou worden van de crisis. In de tweede helft van mijn opdracht heb ik weten te herstellen. Gelukkig heb ik met beide teams goed contact.’

Hoe bevalt het bij ABD Interim?

‘Het idee bestaat dat ABD’ers te snel van functie wisselen. Ik zie dat risico, maar weet nu ook: als interimmer duik je in korte tijd heel diep in de materie. Je bouwt kennis en een netwerk op. Dat is waardevol voor een overheidsmanager. Bij JenV gaat het veelal om het begrenzen door middel van regels. Bij EZK gaat het juist om ruimte bieden, over alle grenzen heen. Die twee perspectieven breng ik samen in deze opdracht. Bij EZK noemen we dat promote and protect. Sturen op mogelijkheden en sturen op risico’s: daar moet je altijd een goede balans in vinden.’

Meer over ABD Interim

ABD Interim is een programma voor ervaren overheidsmanagers (met een arbeidsovereenkomst binnen de overheid) vanaf schaal 15. Lees er hier meer over.