Lexje Rietveld was Citymanager Warmte voor Rotterdam bij Eneco. Zij is nu manager Beleid en uitvoering en plaatsvervangend directeur Uitvoering Aanpak Piekbelasting bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

‘Eigenlijk staat mijn hele loopbaan in het teken van het behouden van een leefbare planeet. Ik krijg energie van bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Het liefst met tastbaar resultaat dat je buiten met je eigen ogen kunt zien. Deze stap zette ik dan ook vooral vanwege het onderwerp waaraan ik ga werken: de transitie van het landelijk gebied. Het doel is het verminderen van de stikstofneerslag in natuurgebieden. Een flinke opgave met veel betrokken partijen, waaronder veel agrariërs. Dat maakt het uitdagend, maar dit is wel waar je het verschil kunt maken.’

Ingrijpende beslissing

‘Boeren voelen zich vaak erg verbonden met hun beroep en hun land. Nu moeten zij vanwege de stikstof een heel ingrijpende beslissing over hun toekomst nemen. Mijn nieuwe team heeft respect en aandacht voor hun persoonlijke belangen. Daarom wilde ik zo graag deel uitmaken van deze programmadirectie: we zijn gemotiveerd om het deze keer echt goed aan te pakken. Het kan een katalysator zijn voor de  eerdere transitie van het landelijk gebied. Dat is wat mij drijft.’

Sleutel tot succes

‘Bij Eneco lag de nadruk vooral op de klant en wat die nodig heeft. Op het ministerie lijkt de politiek de klant te zijn. Dat zou ik graag omdraaien, door ons op de boeren en hun lokale gemeenschappen te richten. Wat hebben zij nodig en hoe begeleiden we hen zo goed mogelijk? Dat is naar mijn mening de sleutel tot succes.’